یزد-بلوارجمهوری-دروازه قرآن-ابتدای بلوار فقیه خراسانی-نبش کوچه آرمان
خروج
پشتیبانی
بانک ملی
08/06/1400
بانک ملی بانک ملی

بانک ملی

تشکیل بانک به شکل جدید را نخستین بار در سال 1258 شمسی، ده سال قبل از به وجود آمدن بانک شاهی، حاج محمد حسن امین الضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد اما این پیشنهاد با دخالت های کشورهایی که ایران را تحت سلطه خود داشتند و عوامل آنان، جامعه عمل نپوشند و به جای آن بانک شاهی در ایران به راه افتاد.

پیام خود را برای ارسال به ما بنویسید...


نام و نام خانوادگی:

شماره موبایل:

متن پیام: