یزد-بلوارجمهوری-دروازه قرآن-ابتدای بلوار فقیه خراسانی-نبش کوچه آرمان
خروج
پشتیبانی
شهرداری یزد
08/06/1400
شهرداری یزد شهرداری یزد

شهرداری یزد

شهرداری یزد یک سازمان همگانی غیر دولتی است که در 12 خرداد سال 1286 خورشیدی با نام بلدیه تهران، بنیان نهاده شد و مدیریت شهر یزد را برعهده دارد.

پیام خود را برای ارسال به ما بنویسید...


نام و نام خانوادگی:

شماره موبایل:

متن پیام: